top of page
logo profitt capital text_Kreslicí plátn

Profitt Capital

logo profitt capital text_Kreslicí plátn

Tyto webové stránky mají pouze informativní charakter. Neslouží k veřejné nabídce investičních cenných papírů ani jiných investičních produktů. Informace zde uvedené by neměly být považovány za nabídku ani za výzvu k nákupu, prodeji nebo jinému nakládání s investičními nástroji. Zveřejněné informace jsou poskytovány výlučně pro informační účely jako doplňkový zdroj osobně předávaných informací a nelze je považovat za formu distribuce, reklamy, nabídky nebo doporučení nákupu či prodeje cenných papírů ani za žádný druh poradenství v oblasti finančních, investičních, právních, daňových či jiných služeb.

Správcem fondu je společnost PROWINNING s.r.o., která nepodléhá dohledu České národní banky ("ČNB"). Společnost je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“). 

 

Pro vstup se přihlaste

News
Contact
BRNO               

NOVÉ SADY 988/2

BRNO

602 00                   

Tel.: +420 737 506 543                     

Email:  info@prowinning.cz                

Kontaktujte nás

Děkujeme za odeslání!

bottom of page