Profitt Capital

Graf výkonnosti fondu je aktuální ukazatel hodnoty vložených prostředků. Na základě jednoduchého výpočtu součtu všech aktuálních aktiv fondu po uzavření všech obchodů, které se následně vydělí všemi investovanými aktivy fondu. 
Příklad: Investor vloží 1 00 000,- CZK a pokud je například výkonost fondu 1.097 CZK, hodnota investovaných aktiv k určenému datu je 109 700,- CZK. 

logo profitt capital text_Kreslicí plátn